Χρήση των βλαστοκυττάρων που συλλέγονται κατά τον τοκετό στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και του αυτισμού

ΚΟΚΚΩΝΑ ΚΟΥΖΗ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟΥ ΑΠΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ BIOHELLENIKA

Το ομφαλικό αίμα περιέχει τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και ο ιστός τα μεσεγχυματικά. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη θεραπεία του αυτισμού.

Σήμερα σε όλο τον κόσμο είναι σε εξέλιξη, 76 κλινικές μελέτες αναρτημένες στην ιστοσελίδα clinicaltrials.gov, οι οποίες χρησιμοποιούν το αυτόλογο ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) για τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Στις περιπτώσεις πρόωρων νεογνών ή νεογνών που γεννήθηκαν με έντονα συμπτώματα ανοξαιμίας, χορηγείται το ομφαλικό το αίμα την τρίτη ημέρα μετά τη γέννηση ακόμα και προληπτικά, για την πρόληψη της εγκεφαλικής παράλυσης.

Σχετικά με τις χρήσεις του ομφάλιου αίματος στο Πανεπιστήμιο Duke η αιματολόγος Johanna Kurtzberg τον Οκτώβριο του 2017 επί 63 παιδιών ηλικίας 1-6 ετών, το 2014 επί 23 νεογνών και το 2010 επί 184 παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και καταλήγει ότι το ομφάλιο αίμα βελτιώνει την κλινική εικόνα των παιδιών με διαταραχές της οξυγόνωσης κατά τον τοκετό, όπως και τη λειτουργία του εγκεφάλου με επιβεβαίωση από μαγνητική τομογραφία.

Στη χρήση του αυτόλογου ομφάλιου οδηγήθηκε από τις παρατηρήσεις της βελτίωσης των πνευματικών λειτουργιών παιδιών που μεταμοσχεύτηκαν για μεταβολικά νοσήματα. Πριν αρχίσει τη χρήση σε παιδιά δοκίμασε το ομφάλιο αίμα σε πειραματόζωα, δημοσίευσε τα αποτελέσματα, και στη συνέχεια άρχισε την εφαρμογή στα πρόωρα νεογνά.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Duke βρίσκονται σε εξέλιξη 7 κλινικές μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν το αυτόλογο ομφαλοπλακουντιακό αίμα για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης, και περιλαμβάνουν παιδιά διαφόρων ηλικιών και μια κλινική μελέτη η οποία χρησιμοποιεί το ομφαλοπλακουντιακό αίμα από αδελφό για την ίδια περίπτωση. Στη μια εξ αυτών μετείχε και η Biohellenika με την αποστολή δύο παιδιών με εγκεφαλική παράλυση τα οποία είχαν φυλάξει το ομφαλικό αίμα στα εργαστήρια της.

Το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ανακοίνωσε την έναρξη κλινικής μελέτης για την εγκεφαλική παράλυση με την επίβλεψη της καθ IonaNovak ofthe CerebralPalsyAllianceResearchInstitute, το MurdochChildrensResearchInstitute και την μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Αυστραλίας CellCare. http://www.smh.com.au/national/health/children-to-receive-umbilical-cord-blood-in-world-first-cerebral-palsy-trial-20160309-gney2t.html

Στη βάση δεδομένων του Medline υπάρχουν 160 δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούν τη χρήση του αυτόλογου ΟΠΑ στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης των νεογνών.

Και οι δύο μορφές βλαστοκυττάρων επίσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του αυτισμού. Από το 2012 γίνεται χρήση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων για τον αυτισμό με τη δημοσίευση 9 κλινικών μελετών στη σελίδα clinicatrials.gov, οι οποίες έχουν υποβληθεί από διάφορες χώρες. Τα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το αίμα του πλακούντα και τον ιστό του ομφαλίου λώρου ή σε συνδυασμό και των δύο και είναι αυτόλογα, δηλαδή προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή.

Τον Δεκέμβριο του 2013, δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης 37 αυτιστικών παιδιών ηλικίας 3-12 ετών που έγινε σε συνεργασία του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια, το Τμήμα Νευρολογίας του Stanford και του Πανεπιστημίου της Κορέας.

Η Αιματολογική κλινική του Πανεπιστημίου το Duke ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του αυτόλογου ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε 25 αυτιστικά παιδιά, 21 αγόρια και 4 κορίτσια ηλικίας 2-5 ετών.

Όλα τα παιδιά είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρα του ΟΠΑ σε διαπιστευμένες ιδιωτικές τράπεζες των ΗΠA. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν στους 6 και 12 μήνες μετά τη χορήγηση και καταγράφηκε η κοινωνικότητα, η επικοινωνία, η βλεμματική επαφή και η ομιλία. Οι αλλαγές διαπιστώθηκαν στους πρώτους έξι μήνες και διατηρήθηκαν σε όλο το διάστημα της παρακολούθησης των 12 μηνών. Παιδιά χωρίς ομιλία αλλά με υψηλό IQ είχαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με παιδιά χαμηλότερου IQ παιδιά χωρίς ομιλία, σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης

Μια πρόσφατη ανάλογη μελέτη μεγαλύτερης διάρκειας στη Σουηδία σε παιδιά ηλικίας 1,5-3 ετών έδειξε ότι η βελτίωση ήταν της τάξης 3.0 σημείων στην αξιολόγηση της επικοινωνίας και 1.0 σημείου στην αξιολόγηση της κοινωνικότητας σε διάστημα 2 ετών, αντίστοιχα με την βελτίωση 4.5 και 2.0 σημείων αντίστοιχα στο διάστημα των έξι μηνών.

Η χορήγηση των βλαστοκυττάρων του ΟΠΑ φαίνεται ότι προσφέρει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο επέρχεται σε συντομότερο χρόνο με τη χρήση μόνο των κλασικών θεραπειών.

Το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται σε περισσότερα παιδιά που διαθέτουν αυτόλογα βλαστοκύτταρα και θα εξεταστεί η σημασία της χορήγησης μεγαλύτερου αριθμού βλαστοκυττάρων σε κάθε χρήση, ο αριθμός των χορηγήσεων και η ηλικία.